Title:

CLASSIFICATION OF PARASEISMICAL VIBRATIONS OF THE SOIL AFFECTING THE BUILDING

Title in Polish:

KLASYFIKACJA PARASEJSMICZNYCH DRGAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO ODDZIAŁUJĄCYCH NA BUDYNEK

Creator:

Lipski, Zbigniew ; Mrozek, Dawid

Abstract:

W pracy przedstawiono wykorzystanie dwóch parametrów kryterialnych: intensywności Arias’a i mocy średniej do klasyfikacji obciążeń dynamicznych budynku generowanych przez wstrząsy górnicze. Tę klasyfikację przeprowadzono z punktu widzenia wrażliwości konstrukcji na ich działanie, czyli w celu wyszukania obciążeń, które wywołują ekstremalną odpowiedź dynamiczną budynku. Analizowane obciążenia w postaci przyspieszeniowych wymuszeń kinematycznych zarejestrowano w czterech stacjach sejsmologicznych w Polkowicach w Legnicko – Głogowskim Okręgu Miedziowym. Stwierdzono wysoką korelację pomiędzy wspomnianymi parametrami charakteryzującymi wymuszenia a odpowiedzią dynamiczną budynku testowego.

Keywords:

intensywność Arias’a ; moc średnia ; odpowiedź dynamiczną budynku

Date:

2007

Format:

application/pdf

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0