Title:

NUMERICAL MODEL OF EXTREME KINEMATIC EXCITATIONS USING PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS

Title in Polish:

NUMERYCZNY MODEL EKSTREMALNEGO WYMUSZENIA KINEMATYCZNEGO Z ZASTOSOWANIEM TRANSFORMATY KARHUNENA – LOEVE’A

Creator:

Lipski, Zbigniew ; Mrozek, Dawid

Abstract:

W pracy przedstawiono numeryczny model parasejsmicznego wymuszenia kinematycznego z wykorzystaniem PCA (principal component analysis). Zastosowano go w metodzie Monte – Carlo w celu symulacji wymuszeń kinematycznych w rejonie Polkowic w Legnicko – Głogowskim Okręgu Miedziowym. Wykorzystano w nim dane, w szczególności własności czasowo – widmowe pochodzące z analizy rzeczywistych akcelerogramów zarejestrowanych w Polkowicach w czasie oddziaływania wstrząsów górniczych. Przedstawiono także wyniki testów dotyczących najważniejszych własności modelu i jego walidację z wykorzystaniem rzeczywistych akcelerogramów. Model posiada oczekiwane cechy i właściwości. Procedura symulacji posłuży do prognozowania ekstremalnych i prawdopodobnych wymuszeń kinematycznych w rejonie LGOM.

Keywords:

Monte – Carlo ; Analiza czasowao-widmowa ; TRANSFORMATA KARHUNENA – LOEVE’A

Date:

2012

Format:

application/pdf

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0