Title:

EVOLUTION OF THE BUILDING NATURAL FREQUENCY SPECTRUM DEFINED DURING PARASEISMICAL EXCITATION

Title in Polish:

ANALIZA EWOLUCJI WIDMA WŁASNEGO BUDYNKU W TRAKCIE ODDZIAŁYWANIA WSTRZĄSU GÓRNICZEGO

Creator:

Lipski, Zbigniew ; Mrozek, Magdalena ; Mrozek, Dawid

Abstract:

W artykule zawarto wyniki analizy oddziaływania wymuszenia kinematycznego na konstrukcję budynku. Uwagę zwrócono na zmiany częstotliwości drgań własnych obiektu spowodowane degradacją konstrukcji w trakcie drgań wymuszonych tym obciążeniem. Porównano mapę widmowej gęstości mocy zastosowanego wymuszenia z przebiegiem zmienności częstotliwości drgań własnych niskiego budynku murowego. Analizę czasowo-częstotliwościową przeprowadzono z wykorzystaniem transformaty Gabora. Stwierdzono istnienie wyraźnej korelacji pomiędzy przebiegiem wymuszenia a zmianami wartości częstotliwości drgań własnych konstrukcji.

Keywords:

transformata Gabora ; analiza czasowa ; drgania własne

Date:

2012

Format:

application/pdf

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0