Title:

ANALIZA NUMERYCZNA POŁĄCZENIA MATY CFRP ZE ŚCINANYM MUREM CEGLANYM

Title in English:

Numerical analysis of joint CFRP sheets with masonry wall

Creator:

Mrozek, Magdalena ; Mrozek, Dawid ; Wawrzynek, Andrzej

Abstract:

W praktyce budowlanej stosuje się dwa sposoby łączenia kompozytowych mat CFRP ze wzmacnianym murem: 1. połączenie sztywne, gdy wykorzystuje się klej epoksydowy; 2. połączenie podatne, gdy klej charakteryzuje się pewną odkształcalnością podczas obciążania. Różne warunki współpracy muru ze wzmocnieniem powinny być uwzględniane w numerycznych symulacjach eksperymentów laboratoryjnych wykonywanych na próbkach murowych i/lub ścianach murowych. ; W pracy porównywana jest odpowiedź (poziom wzmocnienia) modelu kwadratowej próbki na wymuszone przemieszczenia poziome jej górnej krawędzi w odniesieniu do różnych sposobów modelowania połączenia mat z murem.

Keywords:

analiza numeryczna ; maty CFRP ; konstrukcje murowe

Date:

2012

Resource Identifier:

Baza „Dorobek” – nr opisu: 0000075469

Source:

Kompozyty, konstrukcje warstwowe. VI Sympozjon, Wrocław - Srebrna Góra, 2012. Referaty. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2012, s. 51-52

Language:

pol

Licence:

CC BY 3.0