Title:

Dynamic analysis of initially damaged building

Title in Polish:

Analiza budynku wstępnie uszkodzonego

Creator:

Mrozek, Dawid

Abstract:

Opracowanie zawiera wyniki numerycznych analiz dynamicznej odpowiedź modelu budynku wstępnie uszkodzonego. Przyjęto, że uszkodzenia wstępne są wywoływane błędami w takcie wznoszenia lub odkształceniem gruntu, które jest wynikiem działalności górniczej. Właściwości materiału są opisane poprzez zastosowanie plastyczno-degradacyjnego modelu betonu, który został dostosowany do pracy muru przez Cińcio. Praca zawiera porównania rozkładów naprężeń, degradacji oraz wartości kąta odkształcenia postaciowego modelu z uszkodzeniami do idealizowanego.

Keywords:

uszkodzenie wstępne ; analiza dynamiczna ; Barcelona Model

Date:

2008

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0