Title:

Teoria mocy p-q - poprawna teoria czy użyteczny algorytm sterowania kompensatorów kluczujących

Title in English:

P-Q instantaneous power theory – a correct theory or useful algorithm for switched compensator control

Creator:

Maciążek, Marcin ; Pasko, Marian

Abstract:

W prezentacji przedstawiono propozycje układów sterowania (a konkretnie części wyznaczającej niekorzystne składowe prądów) EFA wykorzystujące teorię mocy chwilowej oraz jej uogólnienia wraz z przykładowymi wynikami symulacji.

Keywords:

teoria mocy ; energetyczny filtr aktywny ; jakość energii elektrycznej ; współczynnik mocy

Date:

2006

Format:

application/pdf

Language:

pol

Licence:

CC BY 3.0