Title:

Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau. Analiza warunków opracowania i wdrożenia Planu Zarządzania. Część 1/5 - Ustalenia

Title in English:

The expert opinion on the state of preservation and the protection conditions of the sites and structures of the Auschwitz-Birkenau complex. Analysis of the conditions of development and implementation of the Management Plan. Part 1/5 - Findings

Creator:

Rawecki, Marek

Abstract:

W ramach przygotowań do opracowania projektu Planu Zarządzania dla Miejsca Światowego Dziedzictwa Auschwitz Concentration Camp, Polski Komitet do Spraw UNESCO zamówił w 2005 roku ekspertyzę aktualnego stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau. Ekspertyza stanowi zbiór danych identyfikujących zachowane struktury byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Przedstawia przyjęte przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau priorytety i procedury postępowania konserwatorskiego, zasady obsługi odwiedzających oraz sposoby przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom. W odniesieniu do otoczenia Muzeum zawiera zestaw informacji o stanie zachowania i ochrony obiektów poobozowych, a także o problemach i oczekiwaniach podmiotów działających w tym obszarze. Ekspertyza stanowi udokumentowaną podstawę do określenia zakresu koniecznych przedsięwzięć konserwatorskich w bezpośrednim otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau - sprzyjających utrzymaniu autentyczności i integralności kompleksu poobozowego. Zawarte w ekspertyzie rekomendacje i wnioski przygotowano z założeniem wykorzystania ich przez wszystkie zainteresowane strony oraz jako pomoc w precyzowaniu oficjalnego stanowiska przez odpowiedzialne za dziedzictwo kulturowe służby konserwatorskie.

Keywords:

Auschwitz ; Birkenau ; obozy zagłady ; Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ; światowe dziedzictwo ; UNESCO ; ochrona dziedzictwa kulturowego ; plan zarządzania

Date:

2005

Format:

application/pdf

Language:

pol

Licence:

CC BY 3.0