Title:

Strefa Auschwitz-Birkenau

Title in English:

Auschwitz-Birkenau Zone

Creator:

Rawecki, Marek

Abstract:

Publikacja prezentuje wyniki pionierskich badań przeprowadzonych w latach 1992-1999 przez architektów Jadwigę i Marka Raweckich na temat strefy ochronnej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau ujętej na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Przedstawiono zawiłości organizowania po wojnie Muzeum i jego kolejnych stref ochronnych, zdarzenia towarzyszące podjętym badaniom, które miały na celu zidentyfikowanie miejsc i obiektów byłego obozu zagłady KL Auschwitz oraz określenie zasad ich ochrony konserwatorskiej. Prezentowane prace obejmują szerokie spektrum problematyki, zarówno w zakresie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, zagadnień społecznych, prawnych i uwarunkowań historycznych okresu przed 1939 rokiem, z lat 1940-1945 oraz specyfiki powojennych przeobrażeń przestrzennych zachodzących w tym szczególnym obszarze.

Keywords:

Auschwitz ; Birkenau ; Oświęcim ; obozy zagłady ; Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ; strefa ochronna ; światowe dziedzictwo ; UNESCO ; ochrona dziedzictwa kulturowego

Description:

ISBN 83-7335-215-5 Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003

Date:

2003

Format:

application/pdf

Language:

pol

Licence:

CC BY 3.0