Title:

An Empirical Study on Project Management Maturity in Human Resources

Title in Polish:

Badania empiryczne z dojrzałości w zarządzaniu projektami w obszarze zasobów ludzkich

Creator:

Spałek, Seweryn

Abstract:

Wraz ze wzrostem stopnia złożoności realizowanych przedsięwzięć, szczególnie zauważalnym od lat 90. ubiegłego stulecia, przedsiębiorstwa stanęły przed nowymi wyzwaniami. Pojawiły się nieznane dotychczas problemy związane ze środowiskiem wieloprojektowym, zwiększeniem wpływu otoczenia na przebieg projektu czy też wzrostem znaczenia kompetencji osób biorących udział w projektach. Zarządzanie wiedzą projektową stało się jednym z kluczowych elementów wpływających na realizowane przedsięwzięcia. Starając się sprostać nowym wyzwaniom, przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać sposobów usprawnienia podejmowanych działań w zakresie zarządzania projektami. Analiza tego problemu wskazuje, że jednym z takich sposobów może być ocena stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami. Ta ocena dostarcza nie tylko informacji o stopniu zaawansowania przedsiębiorstwa w zakresie stosowania metod, koncepcji oraz charakterystyki procesów związanych z zarządzaniem projektami, ale też wyniki oceny stopnia dojrzałości powinny wskazywać przedsiębiorstwu miejsca dokonywania usprawnień jego działalności, by w efekcie możliwe było uzyskanie wymiernych korzyści w realizowaniu kolejnych przedsięwzięć.

Keywords:

dojrzałość w zarządzaniu projektami ; zarządzanie projektami ; projekt ; przedsiębiorstwo

Date:

2014

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0