Title:

Odnowa miast w kontekście starzenia się społeczeństwa na przykładzie wybranych miast europejskich XXI wieku

Title in English:

Urban renewal in the context of ageing on the example of selected European cities in the twenty-first century

Creator:

Labus, Agnieszka

Abstract:

Niniejszy artykuł porusza problematykę odnowy miejskiej w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństwa w XXI wieku. W 2007 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała publikację „Global Age-Friendly Cities: A guide”, w której określiła wizję współczesnych miast – dostosowanych do potrzeb wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych. W artykule na przykładzie wybranych, starzejących się miast europejskich oraz zasad określonych przez program Age Friendly Cities autorka pokazuje działania jakie są realizowane w celu odnowy tych miast.

Keywords:

odnowa miast ; starzenie się społeczeństwa ; Age Friendly Cities ; WHO

Date:

2013

Format:

application/pdf

Source:

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 297, 2013 [red:] D. Kałuża-Kopias i P. Szuklaski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Language:

pol

Licence:

CC BY 3.0