Title:

Niezależna struktura konstrukcyjna jako sposób adaptacji funkcjonalnej obiektów sakralnych

Title in English:

Independent structures as a tool of creative reuse of sacred architecture

Creator:

Wojtuszek, Martyna

Abstract:

W związku ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi, wiele kościołów w Europie jest poddawanych adaptacji do nowych wymagań użytkowych. Kluczowym problemem wielu z nich jest konieczność wydzielenia z przestrzeni nawy kościoła mniejszych przestrzeni o odmiennych funkcjach. Sposobem, który pozwala na wprowadzenie takiego podziału przy równoczesnym zachowaniu spójności przestrzeni kościoła jest zastosowanie niezależnej struktury, czyli konstrukcji, która w stosunku do istniejącej substancji budowlanej stanowią pod względem statycznym układ odrębny, a przy tym pozwala na modyfikację układu funkcjonalno – przestrzennego budynku poddawanego adaptacji. W artykule omówiono przesłanki i ograniczenia stosowania takich struktur, a także wykorzystywane materiały, technologie i układy konstrukcyjne. Artykuł został opracowany w oparciu o analizę 160 obiektów sakralnych z Wielkiej Brytanii i Niemiec, zaadaptowanych do nowych funkcji po 1960 roku. 12 z nich stanowiło niezależne struktury, z czego do dalszych badań wybrano 8 reprezentatywnych przykładów.

Keywords:

niezależna struktura konstrukcyjna ; adaptacja funkcjonalna ; kościół ; ochrona zabytków

Date:

2013

Format:

application/pdf

Language:

pol

Licence:

CC BY 3.0