Title:

The sun, wind and water in designs of exterior walls and facades – natural forces potential in shaping the architecture of sustainable development

Title in Polish:

Słońce, wiatr i woda w projektach ścian zewnętrznych i elewacji - potencjał czynników naturalnych w kształtowaniu architektury zrównoważonego rozwoju

Creator:

Tymkiewicz, Joanna

Abstract:

W artykule na wybranych przykładach zostały omówione zagadnienia korzystania z potencjału: słońca, wiatru i wody w projektach ścian zewnętrznych i elewacji, w celu kształtowania architektury zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Poruszono między innymi problemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (ogniwa fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe zintegrowane z bryłą i elewacjami budynku), ale także atrakcyjnego kształtowania wizerunku zewnętrznego obiektów. Zwrócono również uwagę, że rozwiązania fasadowe muszą zabezpieczać przed niekorzystnym wpływem wymienionych czynników naturalnych na budynek.

Keywords:

słońce ; wiatr ; woda ; elewacje budynków ; energia odnawialna ; fasady ; ściany zewnętrzne

Date:

2012

Resource Identifier:

Baza „Dorobek” – nr opisu: 0000078557

Source:

Architecture Civil Engineering Environment, 2012, Vol. 5, no. 3, p. 31-40

Language:

eng

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Licence:

CC BY 3.0