Title:

Określenie przewodności cieplnej stali P60

Creator:

Witaszek, Mirosław ; Witaszek, Kazimierz

Abstract:

W literaturze dotyczącej stali stosowanych na obręcze kół kolejowych najczęściej podawane są ich własności mechaniczne. Natomiast zauważalny jest brak danych dotyczących własności cieplnych tych stali. W pracy zbudowano stanowisko do wyznaczania przewodności cieplnej metali metodą Angströma i wykonano na nim pomiary dla stali gatunku P60 stosowanej na obręcze kół lokomotyw.

Keywords:

przewodność cieplna ; stal gatunku P60 ; obręcze kół lokomotyw

Date:

2014

Format:

application/pdf

Language:

pol

Licence:

CC BY 3.0