Title:

The influence of the strain rate on the strength of concrete taking into account the experimental techniques

Title in Polish:

Wpływ szybkości przemieszczenia na wytrzymałość betonu biorąc pod uwagę technikę badawczą

Creator:

Pająk, Małgorzata

Abstract:

W artykule, w oparciu o szeroki przegląd literaturowy, przeanalizowano zachowanie betonu poddanego szerokiemu zakresowi ściskających i rozciągających szybkości przemieszczeń. Wytrzymałość betonu poddanego dynamicznym szybkościom przemieszczeń ściskających może osiągnąć 3.5-krotną wartość wytrzymałości statycznej. Dynamiczne szybkości przemieszczeń rozciągających mogą spowodować, że beton osiągnie aż 13-krotną wartość wytrzymałości statycznej. Jednakże odpowiedź betonu na szybkości przemieszczeń rozciągających znacznie się rożni od odpowiedzi betonu na szybkości przemieszczeń ściskających. Wrażliwość betonu na szybkość przemieszczeń ściskających powinna być rozważana w dwóch zakresach, ze względu na skok wyników badań. Przyczyna tego podziału jest prawdopodobnie związana z metodą badania, a w szczególności z wymiarami i kształtem próbek. W artykule zostały również przeanalizowane nowego typu materiały, takie jak RPC, których zachowanie okazało się nie odbiegać od zachowania betonu zwykłego.

Keywords:

beton ; szybkość odkształcania ; wytrzymałość na ściskanie ; wytrzymałość na rozciąganie ; metody testowania

Date:

2011

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek” – nr opisu: 0000069266

Source:

Architecture Civil Engineering Environment, 2011, Vol. 4, no. 3, p. 77-86

Language:

eng

Relation:

Wydział Budownictwa. Politechnika Śląska

Licence:

CC BY 3.0