Title:

Concepts of urban renewal in an aging society in the XXI century - case studies in the Polish Cities

Title in Polish:

Koncepcje odnowy miast w kontekście starzenia się społeczeństw w XXI wieku - na przykładzie miast polskich

Creator:

Labus, Agnieszka

Abstract:

W XXI wieku wiele miast jest narażonych na ryzyko utraty zdolności do prawidłowego funkcjonowania, ze względu na postępujące zmiany demograficzne. Jest to szczególnie widoczne w rozwiniętych krajach europejskich, w których, zauważa się rosnącą liczbę osób starszych i zmniejszająca się liczbę młodych ludzi, co stanowi przyczynę procesu starzenia się społeczeństw. We współczesnych miastach mieszkańcy poruszają się głównie przy użyciu samochodu, co dla osób starszych może stanowić duże utrudnienie i ograniczenie dostępności do różnych funkcji w mieście, utrudniając tym samym integrację osób starszych z resztą społeczeństwa i narażając ich na ryzyko wykluczenia społecznego . Współczesne miasta wymagają reorganizacji i odnowy, tak by zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców, w tym także seniorów . Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, jakie działania zostały podjęte w odniesieniu do starzenia się ludności w wybranych miastach w Polsce. Działania odnowy miejskiej w polskich miastach zostały porównane z podobnymi inicjatywami odnowy miast europejskich tj. Barcelona i Londyn, które uczestniczyły w globalnym projekcie „Age-Friendly Cities” (miast przyjaznych osobom w każdym wieku). Autorka poszukuje współczesnych kierunków i koncpecji odnowy miejskiej na podstawie podejmowanych działań w polskich miastach w odniesieniu do starzenia się populacji , w celu uzyskania wiedzy na temat , czego brakuje we współczesnej struktury funkcjonalno-przestrzennej w mieście i jaki jest aktualny stan badań na ten temat.

Keywords:

starzenie się społeczeństwa ; odnowa miast ; polskie studia przypadków

Description:

[w:] Re-Mixing the city. Towards sustainability and resilience? REAL CORP 2012. 17th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society. [dokument elektroniczny]. Eds. M. Schrenk: Competence Center of Urban and Regional Planning, rozdział w monografii - materiały na CD-ROM, Real Corp 2012, Schwechat, s. 151-160

Date:

2013

Format:

application/pdf

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0