Title:

Odnowa miast a starzejące się społeczeństwa europejskie na wybranych przykładach

Title in English:

Urban renewal and European ageing populations in some examples

Creator:

Labus, Agnieszka

Abstract:

Miasta europejskie w XXI wieku ze względu na starzenie się populacji staną przed koniecznością przystosowania się do zmieniających się potrzeb mieszkańców w kontekście starzenia się populacji. Starzenie się ludności jest jednym z globalnych trendów, który dotyczy przede wszystkim miast w krajach rozwiniętych, w tym Polski. Niezależnie od udziału osób starszych w mieście, a także tempa ich starzenia, miasta muszą podjąć działania służące ich odnowie. Autorka podejmuję próbę przedstawienia typologii miast ze względu na zmiany demograficzne. Za pomocą metody studium przypadku próbuje określić kierunki i koncepcje odnowy miast w zakresie zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej poszczególnych typów obszarów miejskich.

Keywords:

odnowa miast ; starzenie się społeczeństwa ; typy miast ; studium przypadku

Date:

2013

Format:

application/pdf

Language:

pol

Licence:

CC BY 3.0