Title:

Analitycal method of determining

Title in Polish:

Analityczna metoda wyznaczania

Creator:

Hetmaniok, Edyta ; Pleszczyński, Mariusz

Abstract:

W artykule przedstawiono analityczną metodę rozwiązywania wybranej klasy problemów, które można sprowadzić do jednofazowego zagadnienia krzepnięcia płyty z nieznana a priori zmienną w czasie granicą obszaru, w którym poszukiwane jest rozwiązanie.

Keywords:

jednowymiarowe zagadnienie krzepnięcia ; analityczna metoda rozwiązania

Date:

2011

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0