Title:

On Jordan-Chevalley decomposition

Title in Polish:

O rozkładzie Jordana-Chevalleya

Creator:

Bajorska, Beata

Abstract:

Zapis operatora liniowego działającego na skończenie wymiarowej przestrzeni wektorowej nad dowolnym ciałem K w postaci sumy dwóch przemiennych operatorów – półprostego i nilpotentnego – nazywamy doskonałym, to taki rozkład istnieje dla dowolnego operatora. Celem artykułu jest omówienie metod wyznaczania postulowanego rozkładu.

Keywords:

operator liniowy ; rozkład Jordana-Chevalleya ; ciało doskonałe

Date:

2011

Resource Identifier:

Baza „Dorobek” – nr opisu: 0000080074

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0