Title:

Concepts of urban planning of the XXI century cities in the context of ageing society

Title in Polish:

Koncepcje przestrzenne miast XXI wieku w aspekcie procesu starzenia się społeczeństw

Creator:

Labus, Agnieszka

Abstract:

Artykuł jest próbą określenia koncepcji kształtowania się struktur miejskich XXI wieku pod wpływem procesu starzenia się społeczeństw. W 2007 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała publikację „Global Age-Friendly Cities: A guide”, w której określiła wizję współczesnych miast - dostosowanych do potrzeb wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych. W Europie w ostatnich latach kraje UE i OECD opracowały dwie koncepcje starzenia się: active ageing i ageing in place. Koncepcje te są kluczowe dla przyszłego rozwoju miast europejskich, a także polityki mieszkaniowej, usług i transportu. Te dwa podejścia oferują szereg rozwiązań w zakresie tworzenia przestrzeni miast. W artykule dokonano analizy powyższych koncepcji starzenia się oraz podjęto próbę znalezienia konkretnych przykładów, odzwierciedlających powyższe koncepcje w kontekście kształtowania się miast XXI wieku.

Keywords:

miasto ; urbanistyka ; starzenie się społeczeństwa ; koncepcje przestrzenne

Date:

2011

Format:

application/pdf

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0