Rozprawy doktorskie

2020-01-14

W związku z realizacją w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę zadania Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej (umowa nr 549/P-DUN/2018 – nr w Politechnice Śląskiej: 31/020/DUN18/0024-02) została utworzona kolekcja rozpraw doktorskich. 

Kolekcja zawiera pełne teksty i/lub streszczenia (autoreferaty) rozpraw doktorskich obronionych na Politechnice Śląskiej. Teksty rozprawy doktorskich obronionych do 2010 r. dostępne są wyłącznie z komputerów zlokalizowanych w Bibliotece Politechniki Śląskiej. Rozprawy doktorskie obronione od 2010 r. dostępne są na podstawie umów licencyjnych zawartych z autorami prac.

Kolekcja rozpraw doktorskich została utworzona na podstawie zasobów znajdujących się w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej. Więcej informacji na stronie projektu.

Other news

This page uses 'cookies'. More information