Kolekcja

Rozprawy doktorskie

Kolekcja zawiera pełne teksty i/lub streszczenia (autoreferaty) rozpraw doktorskich obronionych na Politechnice Śląskiej. Teksty rozprawy doktorskich obronionych do 2010 r. dostępne są wyłącznie z komputerów zlokalizowanych w Bibliotece Politechniki Śląskiej. Rozprawy doktorskie obronione od 2010 r. dostępne są na podstawie umów licencyjnych zawartych z autorami prac. Kolekcja rozpraw doktorskich została utworzona na podstawie zasobów znajdujących się w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę zostało zrealizowane zadanie "Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej" (umowa nr 549/P-DUN/2018 – nr w Politechnice Śląskiej: 31/020/DUN18/0024-02), mające na celu rozbudowę kolekcji rozpraw doktorskich – informacje o projekcie na stronie Biblioteki Politechniki Śląskiej.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji