English   polski  
English   polski  

Silesian University of Technology Digital Repository

Statistics

Number of publications: 427

Readers on-line: 164

Total number of users since Sep 27, 2012: 1451136

Collection

Collections

Frequently read publications : Digital Repository

 1. Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju [19643]
 2. Określenie przewodności cieplnej stali P60 [11694]
 3. System okresowej oceny dostawców jako element procesu zarządzania relacjami z dostawcą [4868]
 4. Wykorzystanie techniki SMED w usprawnieniu procesu produkcyjnego [4024]
 5. Porównanie emisji zanieczyszczeń powietrza przez różne gałęzie transportu [3998]
 6. Facades of modernized buildings – different strategies, different effects – case studies of selected public utility buildings [3837]
 7. Strefa Auschwitz-Birkenau [3807]
 8. On Jordan-Chevalley decomposition [3478]
 9. Analiza statyczna i wytrzymałościowa konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych w systemie standard 4,5mm [3230]
 10. Funkcje ścian zewnętrznych w aspektach badań jakościowych : wpływ rozwiązań architektonicznych elewacji na kształtowanie jakości budynku [3120]
 11. The influence of the strain rate on the strength of concrete taking into account the experimental techniques [2986]
 12. TYPOLOGIA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ [2494]
 13. Wykorzystanie typologii MBTI w bibliotece [2349]
 14. Motywy sprzedawców i nabywców w transakcjach fuzji i przejęć [2306]
 15. Auschwitz-Birkenau Zone [2171]
 16. Rozwiązania IT dla wspierania strategii logistycznej w firmie kurierskiej [1720]
 17. Determinanty procesów planowania transportu wyrobów piwowarskich - studium przypadku [1707]
 18. Koncepcja ochrony przeciwsłonecznej jako ważny element projektu elewacji nowoczesnych budynków [1394]
 19. Proces kompletacji w branży detalicznej sprzedaży artykułów sportowych [1383]
 20. Instrukcja obsługi Met-Ilo [1380]
 21. Architektura Tychów – w poszukiwaniu cech indywidualnych [1305]
 22. Analiza procesu realizacji zamówienia wyrobów niestandardowych na przykładzie hutniczego centrum serwisowego [1263]
 23. Doskonalenie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie branży hutniczej [1232]
 24. Organizacja sieci dostaw na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży budowlanej [1224]
 25. Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau. Analiza warunków opracowania i wdrożenia Planu Zarządzania. Część 1/5 - Ustalenia [1191]