English   polski  
English   polski  

Silesian University of Technology Digital Repository

Statistics

Number of publications: 440

Readers on-line: 114

Total number of users since Sep 27, 2012: 1795530

Collection

Collections

Frequently read publications : Digital Repository

Page1of17 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju [20450]
 2. Określenie przewodności cieplnej stali P60 [11855]
 3. System okresowej oceny dostawców jako element procesu zarządzania relacjami z dostawcą [5313]
 4. Wykorzystanie techniki SMED w usprawnieniu procesu produkcyjnego [4353]
 5. Porównanie emisji zanieczyszczeń powietrza przez różne gałęzie transportu [4085]
 6. Strefa Auschwitz-Birkenau [4055]
 7. Facades of modernized buildings – different strategies, different effects – case studies of selected public utility buildings [4009]
 8. On Jordan-Chevalley decomposition [3562]
 9. Analiza statyczna i wytrzymałościowa konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych w systemie standard 4,5mm [3559]
 10. Funkcje ścian zewnętrznych w aspektach badań jakościowych : wpływ rozwiązań architektonicznych elewacji na kształtowanie jakości budynku [3164]
 11. The influence of the strain rate on the strength of concrete taking into account the experimental techniques [3000]
 12. TYPOLOGIA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ [2656]
 13. Motywy sprzedawców i nabywców w transakcjach fuzji i przejęć [2512]
 14. Wykorzystanie typologii MBTI w bibliotece [2408]
 15. Auschwitz-Birkenau Zone [2397]
 16. Determinanty procesów planowania transportu wyrobów piwowarskich - studium przypadku [1981]
 17. Rozwiązania IT dla wspierania strategii logistycznej w firmie kurierskiej [1761]
 18. Instrukcja obsługi Met-Ilo [1426]
 19. Koncepcja ochrony przeciwsłonecznej jako ważny element projektu elewacji nowoczesnych budynków [1424]
 20. Proces kompletacji w branży detalicznej sprzedaży artykułów sportowych [1391]
 21. Analiza procesu realizacji zamówienia wyrobów niestandardowych na przykładzie hutniczego centrum serwisowego [1374]
 22. Organizacja sieci dostaw na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży budowlanej [1366]
 23. Architektura Tychów – w poszukiwaniu cech indywidualnych [1337]
 24. Doskonalenie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie branży hutniczej [1319]
 25. Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau. Analiza warunków opracowania i wdrożenia Planu Zarządzania. Część 1/5 - Ustalenia [1232]